δωρεάν μετατροπέας PDF

doPDF 11.0.125 | 2021-04-07
Download doPDF (Free)

Commercial PDF Converter

novaPDF Professional

doPDF

doPDF does PDF. For Free!

About doPDF

doPDF Program

doPDF εγκαθίσταται ως ένα πραγματικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PDF κι έτσι μετά την επιτυχημένη εγκατάσταση θα εμφανιστεί στη λίστα Εκτυπωτών και Φαξ. Για να κάνετε μετατροπή σε PDF, απλώς εκτυπώστε το έγγραφο στο doPDF, τον δωρεάν μετατροπέα PDF. Ανοίξτε ένα έγγραφο (με Microsoft Word, WordPad, Notepad ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό), επιλέξτε Εκτύπωση και doPDF. Θα σας ρωτήσει πού να αποθηκεύσει το αρχείο PDF και όταν τελειώσετε, το αρχείο PDF θα ανοίξει αυτόματα στον προεπιλεγμένο αναγνώστη PDF. Οι παρακάτω οθόνες δείχνουν πόσο εύκολη είναι δημιουργία ενός αρχείου PDF από το Microsoft Word:

  Read more   Screenshots

Features & Benefits

Universal printing

Using doPDF you convert to PDF any type of printable document (i.e. DOCX, XLSX, PPTX, PUBX, HTML, TXT,...), accessing its functionality through a printer driver interface.
Simply click on "Print" from any document-related Windows app to have your PDF created.

Add-ins for Microsoft® Office

doPDF comes with add-ins for Microsoft Office applications (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Visio and Outlook) that allows one-click conversion to PDF.
A major advantage of the add-ins is the conversion of hidden hyperlinks and easy conversion of bookmarks.

PDF output presets

You can create high quality PDF files (i.e. for printing) or smaller files (i.e. for web publishing), depending on your needs.
To preserve the original design of the document to be converted, you can also embed all used fonts.

Testimonials

What our users say about doPDF

Tutorials

Watch videos that show doPDF in action

We're Softland

Learn more about the company that makes doPDF

About us

Softland is a company founded in 1999, committed to providing quality software by using innovative development solutions. We always put the needs of our customers first and that's why we value our users' feedback.

About us

Contact us

Contact us with any questions/suggestions you might have regarding doPDF. If you are experiencing errors with doPDF, we recommend checking first if there isn't already an answer here: FAQ / User Forum

Get in touch

Our products

The products we develop and maintain target two different fields: file backup (Backup4all and FBackup) and PDF creation (novaPDF and doPDF). Since 2011 we also run Soft112, a software download library.

Products

doPDF in numbers

doPDF is continuously developed since 2006

K+
Hours of coding
K+
Lines of code
K+
doPDF Downloads
K+
doPDF users

doPDF

Download & Rate doPDF